ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 1600, 1/4 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F3.5
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F5.0 ISO 1600, 0.4 s, F3.5 ISO 1600, 0.4 s, F3.5
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 1600, 0.3 s, F3.5 ISO 1600, 1/4 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F3.8 ISO 200, 1/60 s, F4.5
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vygenerováno 6. prosince 2018 v 15:01:10 programem Zoner Photo Studio 13
(c) 2010 ZONER software