Okrskový závod ve šplhu na tyči
ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/80 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1 ISO 800, 1/60 s, F7.1
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg