středisko, volného, času, horizont, čas, kroužky, zájmové, Rýmařov, tanec, hobby, keramika, výtvarka, soutěže, SVČ, svč, svc, svcrymarov

středisko, volného, času, horizont, čas, kroužky, zájmové, Rýmařov, tanec, hobby, keramika, výtvarka, soutěže, SVČ, svč, svc, svcrymarov

 

Středisko volného času Rýmařov

 


 

   Dokumenty střediska volného času ke stažení


Informace o zpracování osobních údajů s účinností od 25.5.2018


Logo SVČ v jpg
Logo SVČ v CDR (křivkách)

Zásady pro vydávání RH

Vnitřní řád
Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o potvrzení bezdlužnosti
Sazebník úhrad za poskytnutí informací
Příloha č. 1 Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Školní vzdělávací program

Všeobecné podmínky pro účastníka táborové akce


Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014


Rozpočet SVČ na rok 2019
Návrh rozpočtu SVČ na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

Rozpočet SVČ na rok 2018 pátá změna
Rozpočet SVČ na rok 2018 čtvrtá změna
Rozpočet SVČ na rok 2018 třetí změna
Rozpočet SVČ na rok 2018 druhá změna
Rozpočet SVČ na rok 2018 první změna
Rozpočet SVČ na rok 2018

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2018

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018
první změna
Rozpočet SVČ na rok 2018

Návrh rozpočtu SVČ na rok 2018

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet SVČ 2017

 

 

 

StĹ™edisko volného ÄŤasu RýmaĹ™ov

 

© Středisko volného času Rýmařov 2018 / all rights reserved
stránky vytvořil a spravuje Jakub Vala