středisko, volného, času, horizont, čas, kroužky, zájmové, Rýmařov, tanec, hobby, keramika, výtvarka, soutěže, SVČ, svč, svc, svcrymarov

středisko, volného, času, horizont, čas, kroužky, zájmové, Rýmařov, tanec, hobby, keramika, výtvarka, soutěže, SVČ, svč, svc, svcrymarov

 

Středisko volného času Rýmařov

 


 

   Dokumenty střediska volného času ke stažení


Informace o zpracování osobních údajů s účinností od 25.5.2018


Logo SVČ v jpg
Logo SVČ v CDR (křivkách)

Zásady pro vydávání RH

Vnitřní řád
Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o potvrzení bezdlužnosti
Sazebník úhrad za poskytnutí informací
Příloha č. 1 Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Školní vzdělávací program

Všeobecné podmínky pro účastníka táborové akce


Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021
Rozpočet SVČ na rok 2018
Návrh rozpočtu SVČ na rok 2018

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet SVČ 2017

 

 

 

StĹ™edisko volného ÄŤasu RýmaĹ™ov

 

© Středisko volného času Rýmařov 2018 / all rights reserved
stránky vytvořil a spravuje Jakub Vala