Rýmařovský Gibon

SVČ Rýmařov zve všechny šplhouny, opičáky a fandy horolezectví, na lezecké závody pro děti od 6 do 18 let.

Klání proběhne 13. 3. 2014 od 13:30 na stěně ve Středisku volného času Rýmařov.

13:30 - prezence závodníků
13:30 - 14:00 trénink (ne na závodní části)
14:00 - start první kategorieKategorie:

 • 6-10 let kluci Kategorie Mini

 • 6-10 let holky Kategorie Mini

 • 11-14 let kluci Kategorie Elite

 • 11-14 let holky Kategorie Elite

 • 15-18 let kluci Kategorie Masters

 • 15-18 let holky Kategorie Masters

Disciplíny:

 • Lezení na obtížnost 2 cesty

 • Lezení na rychlost 1 cesta

 • Uzlování  na čas

 

Podrobnější pravidla:

 • Lezení na obtížnost 1 cesta :

Max. 3 pokusy na vylezení dané cesty, počítá se nejvýše dosažený chyt, kterého se lezec pevně drží. Chyt = 1bod. Za dotek vyššího chytu nebo zřetelný pohyb lezce při pokusu na dosažení výše se připisuje znaménko „+“. Každý chyt je bodově ohodnocen. Počítá se nejvýše dolezený pokus. Body z více pokusů se nesčítají. Na každý pokus je limit max. 3min.

Pokus je ukončen: Dolezením do topu, dotykem země po nastoupení do cesty(rozhodčí může povolit nový pokus po uklouznutí při nástupu), pádem, chycením se nepovoleného chytu ,nebo nepovolené hrany a jiné části stěny.

 • Lezení na rychlost 2 cesty:

Max. 2 pokusy na 1 cestu, body z jednotlivých cest se sčítají.

 • Uzlování na čas : dvojitá osma k sedáku s pojistkou, rybářská spojka jednoduchá.

Max. 2 pokusy, body budou určeny až po porovnání všech časů. Započítává se nejrychlejší čas. Nebude-li uzel uvázán správně nebudou připsány žádné body

 • Ceny : První 3 v kategorii diplomy, medaile a drobnosti, pro ostatní malá sladkost.

 • Startovné: 20 Kč,

 • Více informací

Jakub Vala: grafika.svc@seznam.cz, tel.:737 751 283, 554 254 370