Středisko volného času najdete na Bartákově ulici

Kvůli plánované rozsáhlé rekonstrukci budovy Střediska volného času na Okružní ulici, která by měla začít letos na jaře, musely být klubovny a kanceláře této instituce přestěhovány do náhradních prostor. Svoje útočiště pro následující dva roky rekonstrukce najde velká část zájmových kroužků SVČ v budově někdejších jeslí na Bartákově ulici č. 21.

Přesun kluboven probíhal v prosinci a první polovině ledna, takže většina zájmových kroužků a dalších služeb SVČ je nyní již v provozu na Bartákově ulici. V přízemí najdete kromě počítačové místnosti s kroužky informatiky a veřejným internetem (Jakub Vala) také posilovnu a kancelář Heleny Tesařové. V přízemí od pátku 14. ledna sídlí také redakce Rýmařovského horizontu.

V prvním patře je umístěno nově vybavené mateřské centrum Sluníčko, v němž připravují Kateřina Fryblíková a Markéta Beránková program pro maminky s malými dětmi již od počátku ledna. V prvním poschodí sídlí také výtvarný kroužek, šachisté a v klubovně určené pro schůze a semináře najdete v dané dny kurzy italštiny nebo paličkování. V prvním poschodí sídlí kancelář provozního pracovníka Michala Fidlera a programového pracovníka Jana Přikryla, vedoucího Studentského klubu, který spravuje mimo jiné hudební zkušebnu. Ta by měla vzniknout v suterénu budovy.

Ve druhém patře je umístěna klubovna keramiky (Eva Kudláková), malá tělocvična, ředitelna (Marcela Pavlová) a kancelář účetní (Miroslava Děrdová). Zde jsou přijímány podklady pro rozhlasové hlášení a plakáty určené k výlepu.

Taneční kroužky (skupina Move2you Petry Čechové a skupina orientálního tance Neila) a také stolní tenisté se budou do konce ledna scházet ještě v budově na Okružní ulici, od února budou přemístěni do koncertního sálu na Divadelní ulici a do tělocvičen. Během ledna také proběhne na velkém sále SVČ zbývající část plesové sezóny – 14. ledna ples Základní školy Rýmařov, 21. ledna ples Diakonie a sezónu uzavře 29. ledna ples sportovců.

Z kapacitních důvodů byl zrušen střelecký a chovatelský kroužek. Zbývající nabídka volnočasových aktivit SVČ zůstává zachována. Nemění se ani telefonní a emailové kontakty.