Popis pěších tras:

50 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov – Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodopády – po červené zn. Tvrdkov – Dobřečov – Bedřichov – Rabštejn – k rozcestí Hvězda – odtud zelená zn. na Skřítek – modrá zn. do Klepáčova ke Ztracence – po červené zn. zpět na Skřítek a dál po červené zn. ke Škaredé jedli – po žluté zn. k pile ve Staré Vsi – po červené zn. do westernové školy v Janovicích.

35 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov – Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodopády – po červené zn. do Tvrdkova a Dobřečova – od kostela neznačená cesta přes Ferdinandov na Kamennou horu – po cca 200 m vlevo po žluté zn. na Výhledy – po zelené zn. ke Škaredé jedli – po žluté zn. k pile ve Staré Vsi – po červené zn. do westernové školy v Janovicích.

25 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov – Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodopády – po červené zn. do Tvrdkova a Dobřečova – od kostela neznačená cesta na Ferdinandov a Kamennou horu – po cca 200 m vpravo po žluté zn. přes Janovický les do westernové školy v Janovicích.

15 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov – Ondřejovský potok – u včelína stále po modré zn. Stráleckým údolím až na silnici ke Skalám – odbočit vlevo, po cca 1 km na horizont, pak vpravo po staré cestě do Nového Pole a odtud kolem janovického zámku do areálu westernové školy v Janovicích.

5 km: Od SVČ Rýmařov po Okružní ul. směrem ke Skalám, za městem odbočit vpravo na polní cestu, po cca 130 m vpravo k edrovickému rybníku, na silnici vlevo po červené zn. k zámku v Janovicích – u zámku vpravo na silnici č. 11 a dál do westernové školy v Janovicích.

Popis tras pro cyklisty:

65 km:
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 do Skal, Horního Města a Tvrdkova – po silnici ve směru na Dolní Libinu – za Tvrdkovem vlevo do Mirotínku, projet jej rovně (závěr polní cesta) – zpět na silnici č. 370 a serpentinami do Dolní Libiny (směr Šumperk) – před Dolní Libinou najet na cyklostezku 6032 vlevo – v Libině odbočit vlevo do Nové Hradečné, zde opustit cyklostezku vpravo, projet Hradečnou k nádraží a pokračovat po cyklostezce 6031 do Lipinky – vpravo na cyklostezku 6050 směr Bradlo (30 km) – po vlastním značení na modrou turistickou značku (zde doporučujeme zamknout kola a pokračovat pěšky vlevo do kopce na Bradlo – asi 800 m) – zpět ke kolům a stejnou cestou do Lipinky, Nové Hradečné a Dolní Libiny (možnost občerstvení v restauraci) – po cyklostezce 6032 do Oskavy a Bedřichova (52 km) – v Bedřichově u hájenky vpravo z cyklostezky na silnici směr Rýmařov a přes Stříbrné Hory a Nové Pole do westernové školy v Janovicích.

33 km:
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 do Skal, Horního Města a Tvrdkova – po silnici ve směru na Dolní Libinu – za Tvrdkovem vlevo do Mirotínku, projet jej rovně (závěr polní cesta) – zpět na silnici č. 370 a serpentinami na křižovatkách vpravo až na cyklostezku 6032 – vpravo na Oskavu do Bedřichova, u hájenky odbočit vpravo z cyklostezky na silnici směr Rýmařov a přes Stříbrné Hory a Nové Pole do westernové školy v Janovicích.

Kolem dětských hřišť (8 km):
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 na Skály – hned za Rýmařovem odbočit vpravo a podél ohradníků s koňmi směrem na edrovický rybník – za rybníkem vlevo přes Edrovice do Janovic k zámku – zámeckým parkem k dětskému hřišti a zpět po Opavské ulici (možno jet po chodníku) do areálu westernové školy v Janovicích.

Trasy vedou do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, turisté by proto měli respektovat pravidla chování v přírodě. Dobrou pohodu na cestě přeje

KČT Rýmařov